Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία μας. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει για λογαριασμό σας, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Καθώς η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί διαρκή ευθύνη για την εταιρεία μας, θα σας ενημερώνουμε κάθε φορά που θα είναι απαραίτητο να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε.

 • Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε τo ονοματεπώνυμό σας προς τον σκοπό: α) εκτέλεσης της εκάστοτε παραγγελίας σας, β) τιμολόγησης των υπηρεσιών μας, γ) αποστολής της εκάστοτε παραγγελίας προς εσάς, δ) εκτέλεσης των από μέρους σας πληρωμών.
 •  Τον κωδικό χρήστη που επιλέγετε: Προς τον σκοπό εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μας, ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή σας και την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
 •  Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας σας για σκοπούς τιμολόγησης και ταχυδρομικής αποστολής προς εσάς των παραγγελιών σας και των αντίστοιχων παραστατικών για την πώλησή τους, καθώς και για την καθ' οιονδήποτε τρόπο ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.
 •  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προς τον σκοπό: α) επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας και εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μας, β) επικοινωνίας μαζί σας για οποιονδήποτε λόγο, π..χ. για τυχόν απορίες σας ή/και σχόλιά σας, για την πορεία της παραγγελίας σας, για τυχόν οφειλές σας κλπ. γ) αποστολής σ’ εσάς newsletter ή/και προωθητικών emails της Εταιρείας, σε περίπτωση που τα αποδεχθείτε.
 •  Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου σας (σταθερού ή/και κινητού), προς τον σκοπό τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, καθώς και για την πορεία της παραγγελίας σας ή/και για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων σας ή/και για επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση τυχόν οφειλών σας. Ομοίως, συλλέγουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας προς τον σκοπό αποστολής σ’ εσάς προωθητικών SMS, σε περίπτωση που τα αποδεχθείτε.
 •  Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας (έκδοση τιμολογίου), όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ., το επάγγελμά σας κλπ.
 • Ηλικία: Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αν είστε άνω των 16 ετών, δεδομένου ότι σε περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, χρειάζεται η συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική σας μέριμνά σας. Κατά τα λοιπά, μπορείτε προαιρετικά να αναγράψετε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας την ακριβή ηλικία σας. Η επεξεργασία της ηλικίας σας, σε περίπτωση που επιλέξετε να την γνωστοποιήσετε, εξυπηρετεί τον σκοπό εξατομίκευσης των προς εσάς προσφερόμενων προϊόντων μας, είτε μέσω του site, είτε μέσω newsletters που σας αποστέλλουμε, βάσει των ηλικιακών εν γένει προτιμήσεων.

2. Υποχρεωτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, πλην αυτών που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο, είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η μη παροχή αυτών θα εμποδίζει την εκ μέρους μας ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών και την εκτέλεση των παραγγελιών.

Κατ’ εξαίρεση: α) η μη παροχή συναίνεσης για επεξεργασία των πληροφοριών σας προς τον σκοπό αποστολής προς εσάς newsletter της Εταιρείας μας, β) η μη αναγραφή του ακριβούς της ηλικίας σας (εξαιρουμένης της υποχρέωσής σας να δηλώσετε αν είστε άνω ή κάτω των 16 ετών), σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να επηρεάσουν την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών και χρήση του e-shop μας.

3. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας δια της χρήσης κωδικού χρήστη, όταν συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία σας διαδικτυακά για την εγγραφή σας, όταν πραγματοποιείτε αγορές από το e-shop μας, όταν προβαίνετε σε πληρωμή των παραγγελιών σας, όταν ερχόμαστε σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία μαζί σας για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς, όταν λαμβάνετε τα newsletter μας.

4. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, καθώς και σε συνεργάτες που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, όπως: α) η εταιρεία mailchimp στην οποία αποστέλλονται μόνον τα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου προς περαιτέρω αποστολή σ’ εσάς προωθητικών newsletters, εφόσον αποδεχθείτε την αποστολή αυτών. β) Περαιτέρω, προς τον σκοπό πληρωμής από εσάς των παραγγελιών σας, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας. γ) Τέλος, για τον σκοπό παραλαβής των παραγγελιών σας, διαβιβάζουμε σε συνεργαζόμενες μ’ εμάς μεταφορικές εταιρείες το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία της διεύθυνσής σας και το τηλέφωνό σας.

Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του Nεπισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα ζητηθούν από κάποια Δημόσια Αρχή κ.α..

5. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία μας συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για τον σκοπό της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα και το e-shop και αγοράς από εσάς των παρεχόμενων προϊόντων.
 • Για σκοπούς τιμολόγησης των προς εσάς παρεχόμενων υπηρεσιών και πληρωμής.
 • Προς τον σκοπό άμεσης τηλεφωνικής ή διαδικτυακής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.
 •  Προς τους σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως emails και sms που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.
 •  Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 •  Προς τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές .
 •  Προς τον σκοπό της προστασίας, του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων.
 •  Προς τον σκοπό της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

6. Πόσο επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 •  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο καιρό κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και του e-shop και παραμένετε χρήστης αυτών, χωρίς να προβείτε σε διαγραφή του λογαριασμού σας. Ομοίως, θα διατηρούνται και θα τα επεξεργαζόμαστε για όσο καιρό διαρκεί η συγκατάθεσή σας που έχει δοθεί στην επεξεργασία τους προς τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Για τους σκοπούς προωθητικών ενεργειών (newsletters, αποστολή e-mails, sms), θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο δεν δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε την αποστολή τέτοιων προωθητικών ενεργειών.
 •  Για φορολογικούς λόγους θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στην τιμολόγησή σας και τις πληρωμές που μας έχετε κάνει για μία (1) δεκαετία (10ετία) από τότε που θα διαγραφεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα.
 • Η Εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μία πενταετία (5ετία) ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τότε που θα διαγραφεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών.
 •  Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία και ενημερώνονται τακτικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

- η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς

- τα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας είναι εξοπλισμένα με ισχυρά αντιϊκά προγράμματα που κρυπτογραφούν τις πληροφορίες, ώστε να μην είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και, όπως σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παράνομης πρόσβασης στην ιστοσελίδα, να μην οδηγούν σε ταυτοποίηση των προσώπων και των δεδομένων.

- στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα

- η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

- περιοδικός έλεγχος (ανά 2ετία).

8. Τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 •  Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, με σαφή περιγραφή των αιτούμενων από εσάς προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών.
 •  Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, με σαφή περιγραφή των προς διόρθωση προσωπικών σας δεδομένων και της διόρθωσης που επιθυμείτε.
 •  Δικαίωμα αντιτάξεως στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
 •  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την προσωρινή αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγος. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
 •  Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
 •  Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
 •  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της  επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
 •  Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε οποιαδήποτε απόφαση από την Εταιρεία μας, βάσει αυτοματοποιημένης κατάρτισης «προφίλ» σας.
 •  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή την κοινοποίηση των πληροφοριών σας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες μας, καθώς ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και των Όρων παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, αφού αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εάν υπάρχει νομική βάση για να το κάνουμε αυτό ή εάν η απόσυρση της συγκατάθεσής σας περιοριζόταν σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διατηρούμε πληροφορίες εάν συνεχίζετε να είστε χρήστης της ιστοσελίδας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας αυτή ή ενδέχεται να χρειάζεται να το κάνουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποια υποχρέωσή μας απέναντι στον νόμο, για την διευθέτηση διενέξεων και για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας.

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Χρήση cookies.

 Τι είναι τα Cookies;

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι και e-shops, έτσι και η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή του smartphone σας, του υπολογιστή σας ή σε tablet κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και του e-shop και για να εξατομικεύουμε τις προς εσάς παρεχόμενες υπηρεσίες.

 Τι πληροφορίες συλλέγουν τα Cookies;

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα που αγοράσατε και τη περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά.

 Πώς γίνεται η διαχείριση των Cookies;

Τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές, όταν έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας, έχουν σχεδιαστεί από: - Η Εταιρεία ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές στον ιστότοπο μας. - τρίτα μέρη που συμμετέχουν μαζί μας σε προγράμματα marketing.

 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα Cookies;

Οι κύριοι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies είναι: - για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις online συναλλαγές και την πλοήγηση σας στον ιστότοπο - για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή στοχευμένες ενέργειες - για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης και αγορών σας, να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και να πραγματοποιήσουμε πληρωμές σε τρίτους, όταν αγοράσετε από τον ιστότοπο μας ένα προϊόν μέσω πιστωτικής κάρτας. σας.

 Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε: α) Τα session cookies, η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, καθώς αφορούν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στον δικτυακό μας ιστότοπο, χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες λειτουργίες (π.χ. όταν βάζετε ένα προϊόν στο καλάθι σας και κλείνετε τον browser, σας παρέχεται η δυνατότητα όταν ξαναμπείτε στον browser να έχει κρατηθεί το προϊόν στο καλάθι σας). Δεν πραγματοποιείται διαμοιρασμός δεδομένων μέσω των cookies αυτών. β) Google analytics: Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου της ilovepharmacy.gr, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες για τις προωθητικές μας ενέργειες.

 Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα Cookies;

Αυτό εξαρτάται από το ποια cookies έχετε απενεργοποιήσει, αλλά γενικά η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Εάν απενεργοποιήσετε μόνο τα cookies τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε να κάνετε αγορές στους ιστότοπους μας. Αν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τις online αγορές στους ιστότοπους μας. 

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας, πέραν των ως άνω τρόπων, και την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Για να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας, μπορείτε να απευθύνετε email στο dpo@ilovepharmacy.gr.

12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις.

Η παρούσα Δήλωση αναρτήθηκε στις 05/07/2022 Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας που θα επισημαίνει την αλλαγή. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχει, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω επικαιροποίησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την εκάστοτε ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.